Samen Sterk voor
Minder Geluidsoverlast Motoren! 

Actueel

Wethouder Heerde gaat actie ondernemen

Wethouder Yasemin Cegerek van de gemeente Heerde heeft via de Schaapskooi die op 7 juli '21 bij ons bezorgd is, laten weten actie te gaan ondernemen. Dat gaat zij doen in samenwerking met de omliggende gemeenten. Dat is goed nieuws. 

Op 14 juni 2021 stond er een interessant artikel in de Stentor vanwege het toenemende overlast van de motoren in onze regio.

Momenteel is NEFOM erg actief en plaatst met regelmaat berichten op hun nieuwssite en brengen een nieuwsbrief uit.

Klik hier om op de hoogte te blijven omtrent hun activiteiten en voeg jouw emailadres toe voor het ontvangen van de NEFOM nieuwsbrief.
Als bewonersgroep staan wij volledig achter hun plannen.


Beste Mensen,

 

Bij ons is de geluidsterreur van motorfietsen weer begonnen.

Als dat bij u ook zo is, is het van belang om uw overlast te melden bij de gemeente, zodat zij actie kunnen ondernemen.

Zonder meldingen zal de Gemeente veronderstellen dat er geen probleem is, en er dus ook geen maatregelen genomen hoeven te worden.

Melden (van overlast) is een KUNST

Een (gemeentelijke) ambtenaar is net een mens, en gedachtenlezen is meestal niet zijn specialiteit.

Als u overlast ervaart, is het dus belangrijk om dat te melden, anders zal er nooit wat aan gebeuren.

 

Één melding is géén melding, wij horen vaak van gemeentes dat er geen geluidsoverlast is, omdat er geen of weinig meldingen gedaan worden.

Als u van plan bent om een keer een melding in te sturen, is dat verspilde moeite.

Het zal geen indruk maken en er gebeurt niets.

Moet ik dan elke week melden? Ook niet handig, u zult dan worden weggezet als een notoire zeurpiet, de meldingen worden niet meer gelezen en dus volgen ook geen maatregelen.

Schelden dan? Ook niet, zoals gezegd, ambtenaren zijn net mensen, en als ze een scheldbrief ontvangen zullen ze net als u en ik na de eerste regel stoppen met lezen.

 

Wat dan wel?

·      Wij denken dat het goed is om regelmatig een bericht te sturen, waarin u meldt (1) wat de overlast is en waardoor die wordt veroorzaakt, (2) wat dit met u doet en (3) wat eraan gedaan zou moeten worden. Houd het kort en vraag om een terugkoppeling.

·      Het is belangrijk dat u niet alleen bent in de meldingen, vraag dus mensen in uw buurt die ook overlast ervaren om ook meldingen te doen.

·      Ga in gesprek met de Gemeente, dit kan de ambtenaar, wethouder, burgemeester of gemeenteraad zijn. Vertel wat er aan de hand is en vraag om maatregelen.

 

Melden kan via de website of met de MijnGemeente ap.

Website: 

Melding openbare ruimte - gemeente Heerde

 

Melden met de MijnGemeente app

U kunt met de MijnGemeente app nog makkelijker een melding doen.

Met uw smartphone geeft u de locatie, omschrijving en aanvullende gegevens eenvoudig door.